Spelend(er)wijs. . - Een psychotherapeutische praktijk voor kinderen en jongeren.
PLAN VAN AANPAK
 
 
 
 
 
Hoe ziet zo'n plan eruit ?
 
  •    We formuleren een doel naar aanleiding van de hulpvraag
     
          VOORBEELD: Een kind geeft aan dat het erg verlegen is en wil daar
                             verandering in brengen. Daar maken we van
                          "" Help me me vrijer te voelen in de omgang met andere
                             kinderen en volwassenen"".
        Nu hebben we een doel. We gaan werken aan het zelfvertrouwen
        en zelfbeeld van het kind.  Een kind dat verlegen is ,kijkt vaak over-
        dreven kritisch naar zichzelf en is gevoelig voor wat anderen van 
        hem /haar   vinden of denken. Het vertoont daardoor sociaal 
          wenselijk gedrag. Het kind komt daardoor echter niet uit de verf. 
        Maar "dit kind mag zijn wie hij is.
         
            MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN
  
         Spelend(er) wijsgaan we ontdekken "wie dit kind is"
         Wie is hij /zij. Wat kan hij Wat wil hij. Wat zijn zijn/haar mogelijk-
           heden. Waar liggen zijn/haar grenzen.
         Als een kind zichzelf beter leert kennen , ontdekt wat zijn /haar
         mogelijkheden zijn. Wat hij/zij wil en wat niet.  Dan weet het ook
         waar zijn /haar grenzen liggen en dat helpt hem/haar om die
           grenzen beter aan te kunnen geven.
         In de omgang met anderen is dat  heel belangrijk  . 
         
         
            
            
       
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint