Spelend(er)wijs. . - Een psychotherapeutische praktijk voor kinderen en jongeren.
Werkvormen /therapeutische middelen
 
 
 
Om het doel te bereiken maak ik gebruik van verschillende werkvormen.
Deze sluiten aan bij de vaardigheden en belevingswereld van het kind.
 
De vormen die ik inzet zijn onder meer:
 • Samen een spel doen
 • samen muziek maken
 • samen muziek luisteren
 • tekenen/schilderen
 • werken met klei
 • drama
 • poppenspel
 • helende verhalen /metaforen
 • visualisaties
 • imaginaties
 • samen praten
 • knutselen
 • schrijven
 
 
 
Enkele voorbeelden
 
Een kind dat een nare ervaring heeft meegemaakt zal hier makkelijker over tekenen dan erover praten.
 
Een kind dat niet zo goed kan spelen met andere kinderen maar dat graag wil leren ,daar ga ik bijvoorbeeld mee trommelen. Ik speel wat voor en het kind speelt het na op een andere trommel. Zo leert het zich op de ander af te stemmen.
 
Kinderen die hun grenzen niet goed aan kunnen geven , letterlijk over zich heen laten lopen door andere kinderen. Die probeer ik sterker te maken door een zogenaamde boomvisualisatie . Een kind heeft een grote verbeeldingskracht en kan zich vrij gemakkelijk voor de geest halen dat het zelf een boom is ,die zijn wortels stevig in de grond verankerd heeft.
 
Dit zijn voorbeelden van de manier waarop ik werk. Ik stem de middelen die ik kies af op dát wat het kind aangeeft.
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint